INT

int.ervko sẽ bị nhắc nhở đó (vì vậy tốt nhất là ko nên chat chit ở đây). ai muốn yêu cầu thì cũng phải có một linkTextCanvasTextCanvasTextCanvas web hay đi cùng, nếu ko thì tội như trên, một người ko được post nhìu bài mỗi bài một web liên tiếp nhau—> như vậy là spam rùi còn gì :mad: . ngoài ra mỗi web phải đi chung với nội dung mà người đưa web mún giới thiệu..
vd: www.nguoidep.net—> web này có hình tui ở chỏng nè pà koan ( :nhi: )

TextCanvasTextCanvasTextCanvasbi giờ giới thiệu tới mọi người trước hén

iew
http://www.bamart.be/pages/detail/en/1592
int.ernet
http://blog.internet2008.se
http://hightech.redwoods.edu/Internet/history%20of%20internet_files/HistoryoftheInternet-HTML/brief-history-of-internet.htm
http://www.internetmathematics.org/volumes/3.htm
http://www.ntu.edu.sg/home5/PG01080112
http://www.livinginternet.com/i/i.htm
http://www.sony-youth.eu/scrapbook.htm
int-dum.jpg_